Llengua anglesa

Hallowen

hallo_0

Quan ensenyem una llengua estrangera, en aquest cas, l’anglès, també hem de ensenyar alguns aspectes socioculturals dels països i la gent on es parla aquesta llengua. Això és important a l’hora d’adquirir la competència comunicativa d’aquesta llengua i a més està clarament explicat en la nostra legislació educativa actual.

Es tracta d’una llengua que cal utilitzar per conèixer-la, sent de gran importància conèixer altres aspectes relacionats amb l’anglès, com són la cultura, els països i gent de parla anglesa, etc.

La realització d’aquestes activitats de Halloween portarà diversió a les aules de Primària, al mateix temps que es treballa vocabulari específic i es decoren les parets del centre.

Vos recomanem una web súper divertida per celebrar HALLOWEEN . Trobareu jocs, històries , activitats, dibuixos i cançons (per exemple “The scary Skeleton”)

Per anar a la web:

When teaching a foreign language, (English), we have to teach also some sociocultural aspects of the countries and the people where it’s spoken. This is important to acquiring communicative competence in English and it is clearly explained in our educational current legislation.

It’s a language that it is necessary to be used to learn it, and is also important to know other aspects related to the English language, as the culture, the countries and the costumes of English speech people, etc.

The accomplishment of these Halloween's activities will take amusement to the classrooms, simultaneously that we work specific vocabulary and the walls of the school are decorated.

We want to recommend you a super web page to celebrate HALLLOWEEN You can find games, histories, activities, pictures and songs (for example " The scary skeleton ")

To go to the web:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/category/topics/halloween

 

I, en aquest enllaç, podeu veure les fotos dels treballs realitzats per l'alumnat de primer cicle: 

Fotos treballs Halloween