Revista escolar

Us podem anticipar alguns dels continguts de la revista que preparam:

  • Racó de l'escriptor
  • Taller de poesia
  • Entrevistes
  • Reportatges
  • ...