Descripció

El CEIP Son Caliu va començar a funcionar el curs 2003/04, amb les obres sense acabar, encara que la inauguració es va fer el curs següent. Enllaç a la informació sobre la inauguració del CEIP Son Caliu, a la web de l'ajuntament de Calvià.

El CEIP Son Caliu està ubicat a Palmanova - Calvià, concretament al nucli urbà de Son Caliu Nou. Rebem alumnat de l’escoleta municipal “Na Burguesa”. I emviam el nostre alumnat, en acabar 6è de primària, a l’IES de Bendinat.

L'edifici consta de dues parts diferenciades: zona d'Infantil i zona de Primària. Dins la zona de Primària, a l'entrada principal de l'edifici, hi ha la zona d'administració.

A l'edifici d'Infantil tenim 6 aules-classe, l'aula polivalent (peixera), l'aula de joc simbòlic, l'aula de psicomotricitat i un menjador escolar per a l'alumnat d'infantil.

L'escoleta municipal Na Burguesa està integrada dins l'edifici d'Infantil. 

A la primera planta de l’edifici d’ Infantil, hi ha la seu dels equips d’orientació educativa i psicopedagògica (EOEP) de la zona Calvià-Andratx de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats. També hi ha oficines municipals i de l'escoleta Na Burguesa.

A l'edifici de Primària disposam de 12 aules-classe, aula de música, aula d'anglès, aula d'informàtica, biblioteca, sala d'actes, espais de l'equip de suport (AL, AD, PT), gimnàs i pistes esportives. També hi ha un altre menjador per a l'alumnat de Primària i la cuina. La zona de patis d'Infantil i Primària també estan separades. El pati de Primària disposa d'un espai cobert (el columnari) i pistes de bàsquet i futbol. Entre els dos edificis hi ha un espai amb un amfiteatre per a actuacions a l'aire lliure.

L'espai d'administració disposa de consergeria, sala de professorat i despatxos de l'AMPTA, de secretaria, de cap d'estudis i de direcció.

Infraestructura. Problemàtica

Pel que fa a la infraestructura de l'edifici, encara no s’han completat les necessitats pendents des dels inicis, el setembre de 2004, amb les obres sense acabar i greus defectes de construcció. A les deficiències en la construcció es va sumar la retallada econòmica del pressupost durant l'execució de les obres.

Durant aquests anys, des de la inauguració, s'han fet moltes coses, s'ha avançat, però no s'han resolt totes les deficiències. Tenim un edifici coix quant al projecte inicial i amb deficiències de construcció (portes metàl·liques exteriors defectuoses, zones sense ventilació...).