Eleccions al consell escolar

ELECCIONS PARCIALS AL CONSELL ESCOLAR. 1r trimestre del curs 2016/17

En aquest procés s’han d’elegir els següents membres:

  • 3 representants del claustre de professorat.
  • 3 representants dels pares, mares o tutors legals de l'alumnat del centre.
  • 1 representant del personal d’administració i serveis.

La Junta Electoral és l’encarregada de gestionar tot aquest procés de renovació parcial del consell escolar.

Resum d’actuacions

El 5 d’octubre es va celebrar el sorteig públic dels membres titulars i suplents de la Junta Electoral, entre tots els components del cens. En aquest sorteig varen sortir els següents, titulars i suplents:

Sector professorat: titular: Iris González Terrasa ;  suplents: Almudena Aristegui Rodrigo

Sector pares/mares: titular: Sonia Roig Obrador;  suplents: Hernán Jibaja Vidal y Francisco Jimenez Castro

El 10 d’octubre de 2016 a les 14:00 h es va constituir la Junta Electoral formada per: 1 mestre (Iris González Terrasa) , 1 mare (Sonia Roig Obrador) i  directora del centre (Francisca Far Horrach.

La junta electoral va aprovar per unanimitat

1. Els censos electorals de pares/mares i el de professorat

2. El calendari del procés d’eleccions (Clica l'enllaç per veure calendari)

3. Els models de sobres i paperetes

4. El model de candidatures