Llibres de text i material escolar

Relació de llibres de text i material escolar per al curs 2018/19

Etapa / cicle / nivell

Llibres de text

Material escolar

2n Cicle d'Educació infantil

3, 4 i 5 anys

Els pares i mares del nostre alumnat d'infantil no han de comprar llibres de text ni quaderns de cap editorial. El professorat d’infantil del centre produeix el material necessari. Per això és imprescindible que totes les famílies abonin la quota de material, el més aviat possible. 

S’estableix una quota de material de 90 € per alumne, en concepte de fotocòpies, material didàctic, material d’aula, de plàstica, ingredients de les receptes de cuina i d’altres. Aquesta quantitat es pot ingressar en el c.c. del centre, amb BANKIA: ES59-2038-3390-9060-0011-2388  o abonar en Secretaria. També es pot abonar en 2 vegades: 45 € per setembre i 45 € per gener.

PRIMER CICLE

Llibres i material de 1r de primària

Llibres i materials de 2n de primària

Llibres i material de 3r de primària

SEGON CICLE

Llibres i material de 4t de primària

Llibres i material de 5è de primària

Llibres i material de 6è de primària

 

L'associació de mares i pares del CEIP Son Caliu recomana als seus socis que facin la reserva dels llibres.

Per a més informació, visitau la seva web: http://amptanousoncaliu.com/